Czy znasz wszystkie atrakcje Lublina?

To miasto było świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, a o jego roli w dawnych czasach do dziś przypomina wiele wspaniałych budowli. Lublin staje się dzięki nim atrakcyjnym celem wycieczki, szczególnie dla tych turystów, którzy interesują się historią i chcą wędrować jej śladem przez najpiękniejsze miasta Polski. Na jakie obiekty warto tu zwrócić szczególną uwagę?

Lublin przyciąga wspaniałym rynkiem, na który warto zajrzeć m. in. ze względu na znajdujący się tu Stary Ratusz. Znany również jako Trybunał Koronny zabytek przypomina o roli, jaką Lublin odegrał w przeszłości. Ten renesansowy gmach w latach 70. XVI stulecia stał się siedzibą Trybunału Koronnego. To tu zbierała się małopolska szlachta, to tu zapadały tak ważne dla kraju decyzje. O wielu wydarzeniach związanych z miastem przypominają też dokumenty oraz eksponaty, które można zobaczyć w Muzeum Lubelskim. Jego siedzibą jest zamek, będący sam w sobie ciekawych przykładem dawnej architektury. W czasie wizyty na zamku warto też zajrzeć do zamkowej kaplicy Świętej Trójcy.

W tym gotyckim zabytki sztuki sakralnej można zobaczyć wspaniałe freski, których fundatorem był sam Władysław Jagiełło. Te rusko-bizantyjskie malowidła należą do najcenniejszych i najbardziej unikatowych dzieł sztuki na ziemiach polskich, dlatego też warto przyjrzeć się im dokładniej. Nowy Ratusz, Brama Grodzka oraz lubelska archikatedra to kolejne zabytki, których nie można pominąć w czasie wycieczki po tym mieście. Lublin znany jest również z wielu ciekawych placówek muzealnych. Oprócz muzeum na zamku, ciekawymi zbiorami przyciąga tutejsze Muzeum Aptekarstwa oraz Muzeum Historii Ratusza i Trybunału Koronnego.

Zachwycić też może urządzone w Bramie Krakowskiej Muzeum Historii Miasta Lublina oraz Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijne, którego siedzibą jest z kolei Wieża Trynitarska. Nieco poza centrum ujrzeć można ciekawe Muzeum Wsi Lubelskiej, które pozwala lepiej poznać dzieje tego regionu oraz jego kulturę. Największe wrażenie robi jednak muzeum na Majdanku. Tu, w miejscu znanym jako jeden z największych obozów koncentracyjnych w Europie, mieści się obecnie niezwykła placówka. Na terenie obozu nie brak obiektów – symboli, dzięki którym można poczuć tragizm II wojny światowej i wczuć się w te wydarzenia, które rozgrywały się na terenie obozu. O tych, którzy walczyli z terrorem, przypominać ma pomnik Trzech Orłów, z kolei obozowa brama pomnik, mający przypominać o ofiarach obozu. Olbrzymia urna, czyli Mauzoleum Ofiar Hitleryzmu. Droga Hołdu i Pamięci to kolejny symbol, a jej pokonanie może zwiedzającym dostarczyć wielu mocnych wrażeń i silnych emocji.

Lublin to miasto wyjątkowe, którego długa i dość trudna przeszłość przyciąga wielu turystów. Wycieczki po Lublinie oraz jego najbliższej okolicy to nie tylko szansa na ujrzenie ciekawych budowli, ale i niezwykła lekcja historii.

12 maja, 2016 by